1 - วัตถุประสงค์และขอบเขต

1.1. เงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง " FIDULINK®” หรือ “SUXYS®” ผู้ดำเนินการสำหรับ FiduLink.com และโดเมนย่อย: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, สำนักงานใหญ่: Burlington Tower, Business Bay Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - SUXYS EUROPE Limited, Company 739284, สำนักงานใหญ่: Black Church, ST. Mary's Place, ดับลิน 7, DO7 P4AX, ไอร์แลนด์ - SUXYS® LLC, สำนักงานใหญ่: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, สหรัฐอเมริกา - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, สำนักงานใหญ่: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna Linnaosa, 10151, Estonia , (“FIDULINK®”) (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" โดเมนและโดเมนย่อยทั้งหมดของ. FIDULINK.com »)

และลูกค้าของบริษัท (" ลูกค้า "). บนพื้นฐานของเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้ FIDULINK.com จะให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้า เช่น การสร้างบริษัท (" สังคม”), (" บริษัท ย่อย "), (" สาขา ") และบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (" บริการเพิ่มเติม») ตลอดจนความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเปิดบัญชีกับธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือธนาคารอื่น ๆ และ/หรือสถานประกอบการทางการเงินหรือสถาบันที่ได้รับการควบคุมหรือไม่ได้รับการควบคุมในเขตอำนาจศาลของตน (“ การเปิดบัญชีหรือการแนะนำการธนาคาร»).

1.2. เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาใด ๆ ที่สรุประหว่าง CLIENT et FIDULINK® ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของแบบฟอร์ม FIDULINK®ไม่ว่าจะลงนามออนไลน์ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม FIDULINK.com หรือภายใต้โดเมนและ Marketplace หรือแอปพลิเคชัน หรือบนกระดาษ (" สัญญา ") ในรูปแบบ PDF โดยการทำสัญญากับ FIDULINK®ลูกค้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ รายการราคาและรายการบริการมีอยู่ในไซต์ FIDULINK.com และภายใต้โดเมนและแอปพลิเคชันอื่นๆ และ MarketPlace

1.3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่นๆ ทั้งหมดที่เบี่ยงเบน ขัดแย้ง หรือเสริมข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขายนี้จะไม่รวมอยู่ในสัญญาใดๆ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกค้าและ FIDULINK.com

1.4. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้และสัญญาใดๆ บทบัญญัติของสัญญาจะมีผลบังคับเหนือเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้ ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้ง คุณสามารถติดต่อบริการจัดการข้อขัดแย้งของเราได้ที่: ทนาย [@] fidulink.com ทนายความของเราจะดูแลคำขอของคุณ

1.5. FIDULINK.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการค้าทั่วไปได้ทุกเมื่อโดยมีผลทันทีโดยไม่มีข้อผูกมัดในการแจ้งผู้ใช้ ลูกค้าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยการแจ้งเตือนที่เผยแพร่บน FIDULINK.com ผ่านบล็อก FiduLink.com พร้อมเอกสารเผยแพร่อย่างเป็นทางการ การแก้ไขจะถือว่าลูกค้าอนุมัติ เว้นแต่ FIDULINK.com จะได้รับการคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องนี้ภายในสี่สัปดาห์นับจากวันที่แจ้งไปยังทนายความ (@)fidulink.com พร้อมจดหมายต้นฉบับที่ส่งไปยังสำนักงานจดทะเบียนในการลงทะเบียนพร้อมการรับทราบ ใบเสร็จรับเงินไปยัง SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, United Arab Emirates โปรดทราบว่าการปฏิเสธเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งาน หรือการแก้ไขหรืออัปเดตจะส่งผลให้บริการสิ้นสุดลง เช่นเดียวกับการระงับบริการทั้งหมดของ FiduLink.com และ SUXYS® เมื่อได้รับจดหมายต้นฉบับของคุณ

 

2 - เนื้อหาและขอบเขตของบริการ

มูลนิธิและการจัดการของ บริษัท และบริการเพิ่มเติม

2.1. ฟิดูลิงค์® สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในการจัดตั้งบริษัท บริษัทย่อย สาขา ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้ในรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ FIDULINK® ( www.fidulink.com ) หรือแพลตฟอร์ม (อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันมือถือหรือแท็บเล็ต แอปพลิเคชัน IOS แอปพลิเคชัน Android) ฟิดูลิงค์® ยังสามารถจัดระเบียบได้ไม่ว่าจะผ่านบริษัทในเครือของ FIDULINK® หรือบุคคลที่สาม, การให้บริการเพิ่มเติม เช่น การแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์, ผู้ถือหุ้นของผู้ดูแลผลประโยชน์, บัญชีการค้าทางอินเทอร์เน็ต, โลโก้บริษัท, ตราประทับบริษัท, ตราประทับบริษัท, หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือมอบอำนาจ, การรับรองและประทับตราบนเอกสาร , การขอใบอนุญาต, การขออนุมัติ, ค้นหาสถานที่ ค้นหาบุคลากร ค้นหาพันธมิตร และบริการอื่นใดที่ FIDULINK® และลูกค้าจะถือว่ามีประโยชน์ในการสร้างหรือจัดตั้งบริษัทของลูกค้า คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง FIDULINK®บริษัทย่อยหรือบริษัทโฮลดิ้งของ FIDULINK® หรือบริษัทสาขาอื่นใดของบริษัทโฮลดิ้ง ทนายความ นักบัญชี ทนายความ พนักงานรับรองเอกสาร และตัวแทน FIDULINK อื่นๆ®.

2.2. บริการเพิ่มเติมทั้งหมดจะให้บริการตามข้อตกลงเฉพาะระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นตราประทับ ตราประทับและโลโก้ 

2.3. รวมอยู่ในการจดทะเบียนชุดบริษัท: ผู้ถือหุ้น 4 คน กรรมการ 2 คน ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเพิ่มเติมจะต้องออกใบแจ้งหนี้สำหรับการลงทะเบียนตามเขตอำนาจศาล

 

อำนาจ (หนังสือมอบอำนาจ)

ลูกค้าให้อำนาจแก่ FiduLink.com และโดเมนย่อย SUXYS® และตัวแทนของบริษัท, ตัวแทน FiduLink.com, นักกฎหมาย FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com สำหรับการแก้ไข การร่าง การตีพิมพ์ กระบวนการบริหาร การเป็นตัวแทนทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์กับทนายความ นักบัญชี ทนายความ ธนาคาร การธนาคาร และหรือทางการเงิน สถาบันและการบริหารอื่น ๆ ทั้งหมด การแนะนำ การส่งเอกสารและการจดทะเบียนอื่น ๆ กับทางการ ธนาคาร สถาบันการเงิน หอการค้า หอการค้า บริษัท สำหรับการจัดตั้งและหรือการจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทลูกหรือสาขา การเลิกบริษัท บริษัทลูก หรือสาขา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท สาขา บริษัทย่อย อำนาจนี้จะเริ่มในวันที่สั่งซื้อและจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดบริการที่นำเสนอโดย fidulink.com นั่นคือ 365 วันและจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อต่ออายุบริการและตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อดิจิทัลและยอมรับเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ . การขายและการใช้งานและการต่ออายุบริการ อย่างไรก็ตาม SUXYS® และ FiduLink.com ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำหนังสือมอบอำนาจใหม่ในกรณีที่มีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่สำหรับรัฐธรรมนูญหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกอื่น ๆ ของบริษัทในนามของลูกค้าและธุรกิจของเขา อำนาจต้องได้รับการรับรองโดยโนตารีพับบลิกและอัครสาวกแห่งกรุงเฮก

 

บัญชีธนาคาร I แนะนำธนาคารหรือการเงิน I E-Wallet I แลกเปลี่ยน

2.3. ฟิดูลิงค์® ตามคำขอสามารถช่วยลูกค้าในบริบทของการธนาคารหรือการแนะนำทางการเงิน การเปิดบัญชีกับธนาคาร สถานประกอบการชำระเงิน สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคาร ผู้ให้บริการ E-wallet (“ ธนาคารหรือสถาบัน "). ในบริบทนี้ FIDULINK® อาจเสนอรายชื่อสถานประกอบการแก่ลูกค้า แต่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกสถานประกอบการภายใต้การยอมรับของสถานประกอบการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าและบริษัท บริษัทย่อย สาขา ตัวแทนสำนักงานพาณิชย์ ( สถานะดี , กิจกรรม , การสนับสนุน , สถานที่ ... ) . ลูกค้าสามารถเลือกสถานประกอบการจากรายชื่อสถานประกอบการที่ให้บริการโดย FIDULINK® หรือสถาบันบุคคลที่สาม (เฉพาะเมื่อมีการร้องขอและไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าสถาบันยอมรับการเปิดบัญชีบริษัทของลูกค้า) ภายในขอบเขตสองคำขอและการปฏิเสธโดยลูกค้าและ/หรือธนาคารและ/หรือสถาบัน) การใช้งานบริการเพิ่มเติม เช่น บัตรเครดิต สมุดเช็คธนาคาร หรือการเข้าถึงธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจะประสบความสำเร็จนั้นไม่รับประกัน และให้บริการตามที่เป็นอยู่และไม่มีการรับประกัน บริการนี้สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้นที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าตกลงที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและแหล่งที่มาของเงินทุน และคำถามหรือข้อมูลอื่นใดที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือ FIDULINK ร้องขอ® และหรือตัวแทน FiduLink อื่น ๆ หรือพันธมิตร FiduLink ทนายความ FiduLink นักบัญชี FiduLink หรือตัวแทนควบคุมประเภทการปฏิบัติตาม AML อื่น ๆ

2.4 ซูซี่® และ FiduLink.com ไม่มีบริการ Wallet หรือ E-Wallet บริการ Wallet หรือ E-Wallet ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ www.FiduLink.com และหรือภายใต้โดเมนและโดเมนแบรนด์อื่น ๆ เป็นบริการที่นำเสนอโดยบริษัทบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยน e-wallet - wallet ... (E-Wallet Supplier and Exchange Platform สำหรับมืออาชีพในบริบทของการดำเนินการเชิงพาณิชย์) ภายใต้ชื่อ Label E-Wallet FiduLink ลูกค้ายอมรับว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธ FiduLink.com และโดเมนย่อยหรือ SUXYS ได้ในทุกกรณีและในลักษณะใดก็ตาม® เกี่ยวกับการลงทะเบียนและลิงค์เข้าสู่ระบบที่ปรากฏบนเว็บไซต์ FiduLink.com ลูกค้าปล่อย FiduLink.com และ SUXYS® ของการดำเนินการใด ๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทกับสถานประกอบการหรือสถาบันการเงินหรือการธนาคารอื่น ๆ ซึ่งฝ่ายหลังได้รับการแนะนำตามคำร้องขอของเขาพร้อมการตรวจสอบความถูกต้องของสถาบันทางการเงินและการธนาคารที่ได้รับการควบคุมหรือไม่ได้รับการควบคุมในเขตอำนาจศาลต้นทางของพวกเขา .

 

3 - สิทธิ์ในการปฏิเสธบริการ

FIDULINK.com และหรือ SUXYS® ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เสนอให้กับลูกค้าโดยไม่มีเหตุผลหรือคำอธิบาย และไม่สามารถรับผิดชอบต่อการปฏิเสธนี้ จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ FIDULINK.com หรือโดเมนย่อยหรือ SUXYS ปฏิเสธการให้บริการ® หรือตัวแทน SUXYS® , ทนาย SUXYS®, นักบัญชี SUXYS® ,SUXYS พาร์ทเนอร์® และตัวแทนควบคุมประเภทการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML อื่นๆ คุณถูกปฏิเสธการให้บริการ คุณสามารถติดต่อฝ่ายกฎหมายของเราได้ที่: ทนายความ(@)fidulink.com (ภาษาของอีเมลของคุณเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น คำขอทั้งหมดที่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษจะไม่ถือเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติใดๆ บน ส่วนของทนายความของเราที่รับผิดชอบการระงับหรือสิ้นสุดบริการประเภทนี้) ในฐานะส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) คุณสามารถติดต่อบริการปฏิบัติตามกฎระเบียบ FiduLink.com และโดเมนย่อยและ SUXYS® ทางอีเมลไปที่การปฏิบัติตามข้อกำหนด(@)fidulink.com บริการและการรวมตัวกันอื่นๆ ของบริษัทอาจถูกบล็อกชั่วคราวหรือถาวรโดยบริการของ FiduLink.com และโดเมนย่อย SUXYS® , นักกฎหมาย FiduLink.com , นักกฎหมาย FiduLink.com , นักบัญชี FiduLink.com , ศูนย์ภูมิลำเนา FiduLink.com และพันธมิตรอื่นๆ , ตัวแทนและโดเมนย่อยของ FiduLink.com ในบริบทของพฤติกรรมทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือทางกายภาพที่ถือว่าไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งการคุกคามต่อ FiduLink.com หรือ SUXYS® หรือตัวแทน FiduLink.com ทนายความ FiduLink.com นักบัญชี FiduLink.com ศูนย์ภูมิลำเนา และพนักงานของพวกเขาจะส่งผลให้มีการปฏิเสธบริการและ/หรือการเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ในทันทีโดยไม่สามารถคืนเงินได้ ในบริบทของการเผยแพร่หรือเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ บล็อก หน้าอินเทอร์เน็ต ฟอรัม วิทยุ เว็บทีวี ช่อง บริการส่งข้อความ... และสื่อ ภาพ โทรทัศน์ ข้อความภาพและเสียงอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งถือว่าหมิ่นประมาทโดย FiduLink.com และหรือ SUXYS® ต่อ FiduLink.com หรือโดเมนย่อยหรือ SUXYS® หรือตัวแทน FiduLink® , ทนายความ FiduLink® , นักบัญชี FiduLink® , ศูนย์หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ FiduLink® และพันธมิตรและแพลตฟอร์มอื่นๆ ของ SUXYS® และ/หรือ FiduLink.com จะนำไปสู่การฟ้องร้องในประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่และผู้จัดการอื่น ๆ การจัดแสดง โฮสต์ ผู้เขียน บรรณาธิการของสิ่งพิมพ์หรือแถลงการณ์ ดังนั้นลูกค้าจึงยอมรับโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าและไม่ต้อง จำกัด กับผู้ค้ำประกันร่วมส่วนบุคคลและเต็มรูปแบบในการแบกรับค่าใช้จ่ายของความยุติธรรมและการคุ้มครองตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีและที่จะแบกรับโดยไม่มีข้อ จำกัด และในความเสียหายร่วมกันเป็นการส่วนตัวและหลายทางที่ FiduLink.com สามารถเรียกร้องและ SUXYS®  หนึ่งหรือมากกว่าที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาและที่มีต่อ FiduLink.com หรือ SUXYS® หรือตัวแทน FiduLink.com, นักกฎหมาย FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ภูมิลำเนา FiduLink.com โดยไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลา และตามคำของ่ายๆ ของ FiduLink.com หรือ SUXYS® หรือผู้จัดการหรือตัวแทนของ FiduLink.com, ทนายความของ FiduLink.com, ทนายความของ FiduLink.com, นักบัญชีของ FiduLink.com หรือศูนย์การปกครองของ FiduLink.com และพันธมิตรหรือซัพพลายเออร์ของ FiduLink.com และ SUXYS อื่นๆ®.

 

4 - การให้คำแนะนำ

แม้ว่า FIDULINK® มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องเกี่ยวกับบริการทั้งหมด เขตอำนาจศาล รูปแบบทางกฎหมายของบริษัท ภาษี และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบริษัทในเขตอำนาจศาลที่คุณเลือก FiduLink.com และโดเมนย่อยและ SUXYS® ไม่ให้คำแนะนำนอกเหนือจากข้อมูลที่มีให้ฟรีและเผยแพร่เป็นประจำโดยศาลเอง และไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ (ภาษีของบุคคล การเก็บภาษีของนิติบุคคล ยอมรับและรับรองว่าเขาไม่ได้รับคำแนะนำด้านกฎหมายหรือภาษีใดๆ จาก FIDULINK.com และหรือโดเมนย่อยหรือ SUXYS® หรือตัวแทน FiduLink® (ทนายความของ FiduLink.com, เจ้าหน้าที่กฎหมายของ FiduLink.com, นักบัญชีของ FiduLink.com, ตัวแทนของ FiduLink.com และหุ้นส่วนของ FiduLink.com หรือซัพพลายเออร์ของ FiduLink.com) หรือสถาบันอื่นใดหรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ FiduLink.com และบริษัทย่อย - โดเมนหรือ SUXYS® . เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องแน่ใจว่าเขาได้รับคำแนะนำด้านกฎหมายและภาษีที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของบริษัทในเขตอำนาจศาลที่ตนเลือก และเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมจะไม่ละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจใดๆ ลูกค้ายอมรับและดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการทางกฎหมาย การคลัง และการบริหารที่เหมาะสมของบริษัทของเขาหลังจากการสร้างสิ่งหลัง ลูกค้าปล่อย SUXYS อย่างสมบูรณ์® หรือ FiduLink.com หรือโดเมนย่อย, ตัวแทน FiduLink.com, ทนายความ FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com และพันธมิตร FiduLink.com อื่นๆ และซัพพลายเออร์ FiduLink.com จากความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเขตอำนาจศาล ทางเลือกของรูปแบบทางกฎหมาย ทางเลือก ของชื่อบริษัท การเลือกกิจกรรมของบริษัท การจัดการของบริษัท พฤติกรรมการบริหารและการเงินที่ดีของบริษัทและผู้จัดการของบริษัท และผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ และหรือซัพพลายเออร์อื่น ๆ และหรือผู้ทำงานร่วมกัน และสาเหตุหรือการกระทำอื่น ๆ ทั้งหมด ของการประพฤติมิชอบหรือความล้มเหลวในการจัดการธุรกิจของลูกค้าอย่างเหมาะสม

 

5 - วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

ลูกค้ารับประกันว่าเขาจะไม่ใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ได้รับในสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ผิดศีลธรรม หรือหมิ่นประมาท และจะไม่ทำลายชื่อเสียงของ FIDULINK® , ซูซี่® , นักกฎหมาย FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com อื่นๆ ในทางใดทางหนึ่ง ลูกค้าไม่สามารถใช้หรือเชื่อมโยงชื่อของ FIDULINK.com และตัวแทน FiduLink.com, ทนายความ FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และผู้จัดหา FiduLink.com อื่น ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หากทำได้ FIDULINK® และหรือ SUXYS®, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com , พันธมิตร FiduLink.com , ซัพพลายเออร์ FiduLink.com ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวนที่เป็นทางการในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าละเมิด ไคลเอนต์ (ไคลเอนต์ยอมรับอย่างไม่สงวนลิขสิทธิ์ว่า FiduLink.com, SUXYS® , ตัวแทน FiduLink.com, นักกฎหมาย FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์รายอื่น FiduLink.com ยุติข้อตกลงการรักษาความลับทั้งหมดเพื่อเสนอความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานที่จะร้องขอจาก SUXYS® หรือ FiduLink.com)

 

6 - การฟอกเงินและความขยันหมั่นเพียร

ลูกค้าและหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น และบุคคลอื่น ๆ ที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัทหรือบริษัท บริษัทย่อย สาขา จะต้องจัดหา FIDULINK.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักกฎหมาย FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ ธุรกิจ FiduLink.com หุ้นส่วน FiduLink.com และผู้จัดหา FiduLink.com รายอื่นๆ ข้อมูลใด ๆ ที่ฝ่ายหลังเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการตรวจสอบสถานะ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ให้กับ FIDULINK® ถูกต้อง เที่ยงตรง ตรวจสอบได้ และสุจริต ลูกค้ายังประกาศต่อ FIDULINK.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักกฎหมาย FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, หุ้นส่วน FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com อื่นๆ ว่าสินค้าหรือเงินทุนที่นำเข้าสู่บริษัทไม่ได้ก่อขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือ ทางอ้อม รายได้จากการก่ออาชญากรรมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เพื่อให้ FIDULINK.com, นักกฎหมาย FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายได้ ลูกค้าจะต้อง FIDULINK.com , นักกฎหมาย FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com แจ้งให้ทราบอย่างครบถ้วนและทันท่วงทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้จัดการบริษัท ผู้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ระบุโดยลูกค้าจะลงนามใน "แบบฟอร์ม" หรือ "แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์" ทางร่างกายหรือทางดิจิทัลตามที่สัญญากำหนด ลูกค้าจะต้องแจ้ง FIDULINK.com, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com ถึงลักษณะกิจกรรมของบริษัทโดยไม่ชักช้า และอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก FIDULINK.com, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com ลูกค้าและผู้ถือหุ้นและผู้รับประโยชน์อื่นๆ ของบริษัทจะต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่ก่อตั้งบริษัท โดยการยืนยันตัวตนโดยใช้โซลูชัน FiduLink.com การยืนยันตัวตนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้ทุกคน ลูกค้าจะต้องดำเนินการตรวจสอบ AML และ KYC ลูกค้าปล่อย FiduLink.com และ/หรือ SUXYS®, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com รับผิดชอบทั้งหมดและรับปากว่าจะไม่จัดตั้งบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อฉลในทุกรูปแบบ . ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศ FiduLink.com และ SUXYS® , นักกฎหมาย FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตรและซัพพลายเออร์ FiduLink.com FiduLink.com กำหนดกระบวนการตรวจสอบและควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินที่บังคับกับลูกค้า: https:// ตลาด-FiduLink.com ในฐานะส่วนหนึ่งของการตรวจสอบหรือการตรวจจับการฉ้อโกง ลูกค้ายอมรับโดยไม่มีการสำรองและไม่จำกัดด้วยผู้ค้ำประกันร่วมส่วนบุคคลและสมบูรณ์ในการแบกรับค่าใช้จ่ายของความยุติธรรมและการคุ้มครอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดี , การตรวจสอบ , ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ... และรับผิดชอบค่าเสียหายที่ FiduLink.com อาจเรียกร้องเกี่ยวกับมันและต่อ FiduLink.com หรือ SUXYS® , นักกฎหมาย FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com โดยไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลา และตามคำของ่ายๆ จาก FiduLink.com หรือ SUXYS® , ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com

 

7 - ภาระผูกพันของลูกค้า

การจัดหาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึง: สำเนาต้นฉบับของเอกสารระบุตัวตนที่ผ่านการรับรอง หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ลงวันที่น้อยกว่า 3 เดือนที่ผ่านมา จดหมายอ้างอิงธนาคาร สำเนาต้นฉบับของเอกสารบริษัทที่ผ่านการรับรอง เช่นเดียวกับต้นฉบับของการแปลที่ผ่านการรับรอง หากมี ใบรับรองรับรองเอกสาร Apostille และใบรับรองดิจิทัลอื่นๆ การรับรองใด ๆ จะต้องจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องและตามคำแนะนำที่เป็นไปได้ของ FIDULINK.com, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และ ซัพพลายเออร์ FiduLink.com ลูกค้ามีภาระหน้าที่ในการส่งเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะก่อนเริ่มบริการ FIDULINK.com และ , ทนายความ FiduLink.com , ตัวแทน FiduLink.com , นักบัญชี FiduLink.com , ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com , FiduLink com พันธมิตรและซัพพลายเออร์ FiduLink.com การปฏิบัติตามข้อกำหนด และบริการหรือหน่วยงานอื่นที่ร้องขออย่างชัดแจ้งจาก FiduLink.com หรือ SUXYS® หรือลูกค้าโดยตรง  

หมายเหตุ: ยอมรับเฉพาะใบรับรองของ Notary Public of the Country of residence, Town Hall of the City of residence, สถานทูต, สถานีตำรวจของเมืองที่พำนัก, Public Advocates (ภายใต้เงื่อนไขบางประการ) ของประเทศที่พำนักอาศัย) ความพยายามหรือการส่งเอกสารฉ้อโกงหรือการส่งเอกสารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะส่งผลให้บริการ FiduLink.com ถูกระงับทันที

 

8 - ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงิน

โดยทั่วไป

8.A.1.1 ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่อ้างสิทธิ์โดย FIDULINK.com, ทนายความ FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink .com เมื่อสั่งซื้อ แพ็คเกจของบริษัทหรือบริการอื่นๆ ตารางค่าธรรมเนียม FIDULINK.com แสดงอยู่ในรายการค่าธรรมเนียมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ FIDULINK.com (www.fidulink.com และโดเมนย่อย และหรือ FiduLink Marketplace ® หรือแอป SUXYS®) และแพลตฟอร์มของมัน นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่กล่าวถึงในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆ ลูกค้ารับทราบว่าต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเรียกประชุมหรือเข้าร่วมประชุมกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเลขานุการ ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือการเข้าร่วมประชุมที่ การประชุมวิสามัญใดๆ ของบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเปลี่ยนทิศทางของการแจ้งเตือนหรือการประกาศ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน FIDULINK.com จะไม่เริ่มขั้นตอนการดำเนินการจนกว่าจะได้รับชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องชำระในสกุลเงินที่กำหนดโดย FIDULINK.com สกุลเงินที่ใช้ได้คือ GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY , CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, โทเค็น SUXYS, USDT (อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน EUR) ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับบริการ การรับประกัน หรือความรับผิดใดๆ ในทำนองเดียวกัน สิทธิ์ใดๆ ในการชดเชยในส่วนของลูกค้าจะไม่ได้รับการยกเว้น FiduLink.com อัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอบนเว็บไซต์และบนตลาดและแอปพลิเคชันมือถือต่างๆ

8.A.1.2 การชำระเงินเป็น Bitcoin

FIDULINK® รับชำระเงินเป็น bitcoin ด้วยเงินยูโรเป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยน ลูกค้ายอมรับว่าการชำระเงินอาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่สินทรัพย์ crypto ลดลงอย่างกะทันหัน ฟิดูลิงค์® ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงินเป็น Bitcoin

8.A.1.3 การชำระเงินใน Ethereum

FIDULINK® รับชำระเงินใน Ethereum ด้วยเงินยูโรเป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยน ลูกค้ายอมรับว่าการชำระเงินอาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่สินทรัพย์ crypto ลดลงอย่างกะทันหัน ฟิดูลิงค์® ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงินใน Ethereum

8.A.1.4 การชำระเงินโดย Western Union

FIDULINK® รับชำระเงินใน Western Union ด้วยเงินยูโรเป็นสกุลเงินโอน ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ Western Union ฟิดูลิงค์ ® ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินโดย Western Union ใช้ได้กับการชำระเงินผ่าน Western Union เท่านั้น (โหมดการโอนผ่านบัญชีธนาคาร) (ใช้ได้เฉพาะลูกค้าในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)

8.ก.1.5 ชำระเป็น MoneyGram

FIDULINK® รับชำระเงินใน MoneyGram ด้วยเงินยูโรเป็นสกุลเงินโอน ลูกค้าตกลงที่จะแบกรับค่าธรรมเนียมของ MoneyGram ฟิดูลิงค์® ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินด้วย MoneyGram ใช้ได้กับการชำระเงิน MoneyGram เท่านั้น (โหมดการโอนบัญชีธนาคาร) 

8.A.1.6 ชำระเป็น USDT

FIDULINK® รับชำระเงินเป็น USDT โดยมี USD เป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยน ลูกค้าตกลงที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนและโอนไปยัง E-Wallet ของ FiduLink.com ฟิดูลิงค์® ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินด้วย USDT

8.A.1.7 ชำระเป็น EURS

FIDULINK® ยอมรับการชำระเงินในสกุลเงิน EUR โดยมี USD เป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยน ลูกค้าตกลงที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนและโอนไปยัง E-Wallet ของ FiduLink.com ฟิดูลิงค์® ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินด้วยสกุลเงินยูโร

8.A.1.8 การชำระเงินในโทเค็น SUXYS

FIDULINK ® รับชำระเงินใน SUXYS Token โดยมี USD เป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยน ลูกค้าตกลงที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนและโอนไปยัง E-Wallet ของ FiduLink.com ฟิดูลิงค์® ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินด้วย SUXYS Token

 

FiduLink.com ไม่มีการจ่ายเงินสด ลูกค้ายอมรับการใช้วิธีการชำระเงินข้างต้นในบริบทของการชำระเงินออนไลน์หรือในตัวแทน FiduLink.com

 

รากฐานและการจัดการของบริษัท บริษัทย่อย สาขา

8.2. นอกจากค่าธรรมเนียมรายปีแล้ว ลูกค้าจะต้องชำระ FIDULINK® เงินก้อนเดียวเพื่อสร้างบริษัท สาขา บริษัทย่อย (“ต้นทุนการจัดตั้งบริษัท”) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจะแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล และรวมถึงการจัดหาสำนักงานจดทะเบียนของบริษัท (ที่อยู่) การจัดหาตัวแทนที่มีถิ่นที่อยู่ ตลอดจนเอกสารทั้งหมดเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกของการลงทะเบียน ได้แก่: ใบรับรอง ของ บริษัท ที่ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่น สถานะ ; มติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการและจำหน่ายหุ้นและใบหุ้น

ค่าธรรมเนียมรายปีเป็นค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายรายปีเมื่อจดทะเบียนหรือต่ออายุบริษัท ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายท้องถิ่นของเขตอำนาจศาล ตลอดจนการต่ออายุสำนักงานจดทะเบียน ตัวแทนจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมรัฐบาลของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่สามารถขอคืนได้

ลูกค้าต้องรับผิดต่อ FIDULINK.com สำหรับภาษีอื่น ๆ ทั้งหมด เช่น ภาษีของรัฐบาล ภาษีอากร ภาษี และการชำระเงินอื่น ๆ ให้กับบุคคลที่สาม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของทรัสตี รวมถึงการเบิกจ่ายและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองทั้งหมดตามสมควร .

ลูกค้ายอมรับสิทธิ์ของ FIDULINK® ตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายปี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างค่าธรรมเนียมจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเริ่มบริการในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม ลูกค้าอาจชำระค่าธรรมเนียมเนื่องจาก FIDULINK® โดยใช้บัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard ที่ถูกต้องในชื่อของพวกเขา หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ลูกค้าที่ส่งไปยัง FIDULINK® ข้อมูลของบัตรเครดิต (หรือเครื่องมือที่คล้ายกัน) เป็นวิธีการชำระเงินที่ FIDULINK ยอมรับ® เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่าย ภาษีอากร เนื่องจาก FIDULINK® ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการและการเบิกจ่ายที่สมเหตุสมผลอื่นๆ หรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายเอง ลูกค้ายอมรับ FIDULINK นั้นด้วย® สามารถบันทึกและใช้ข้อมูลบัตรได้ตามเงื่อนไขทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัว

8.2.1.A - การจัดหาที่อยู่ตามกฎหมาย 

FiduLink.com สามารถให้ที่อยู่ตามกฎหมายสำหรับบริษัทที่สร้างโดยลูกค้า หากที่อยู่นี้รวมอยู่ในแพ็คเกจเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 ​​เดือน 12 เดือน ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลและแพ็คเกจ ลูกค้ายอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดรวมถึงเงื่อนไขการใช้งาน FiduLink.com, ศูนย์ธุรกิจ FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์อื่น ๆ ของ FiduLink.com FiduLink.com, ตัวแทน FiduLink.com, นักกฎหมาย FiduLink.com, นักบัญชี FiduLink.com, พันธมิตร FiduLink.com และซัพพลายเออร์ FiduLink.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการภูมิลำเนาในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปและ บริการของ FiduLink.com โดยไม่ต้องจองและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้ายอมรับและยืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขทั่วไปของการขายและบริการของ FiduLink.com ลูกค้ายอมรับว่าเขาไม่สามารถใช้ที่อยู่ FiduLink.com โดยไม่ได้แจ้ง FiduLink.com และได้รับข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FiduLink.com ไม่ว่าในกรณีใด ลูกค้าไม่สามารถรับลูกค้า คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และการนัดหมายอื่นๆ ณ สถานที่พำนักได้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก FiduLink.com พัสดุขนาดใหญ่ และอื่นๆ FiduLink.com ตกลงที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการได้รับจดหมายในนามของบริษัทของลูกค้าตามที่อยู่ที่ FiduLink.com ให้ไว้ (ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีการเรียกเก็บเครดิตทางไปรษณีย์) ลูกค้ายอมรับว่า FiduLink.com ระงับบริการรับจดหมายตั้งแต่วันที่ 1 ของการไม่ชำระค่าบริการที่อยู่โดย FiduLink.com ในกรณีที่มีการควบคุมโดยฝ่ายบริหาร ลูกค้าตกลงที่จะจัดหาสถานที่นอกเหนือจากที่ FiduLink.com จัดหาให้กับฝ่ายบริหารและผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือให้เช่าสำนักงานหรือห้องประชุมส่วนตัวภายในขอบเขตความพร้อมให้บริการของ FiduLink คอม FiduLink.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการเช่าห้องประชุมหรือบริการให้เช่าสำนักงานแก่ลูกค้า

 

เงื่อนไขพิเศษสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต

8.3. หากการชำระค่าธรรมเนียมรายปีถึงกำหนดชำระและค้างชำระ แม้ว่าจะมีการออกใบแจ้งหนี้เป็นประจำโดย FIDULINK® และความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการละเมิดดังกล่าว ลูกค้าตกลงว่า FIDULINK อาจหักเงินจากบัตรของลูกค้า (เดบิตหรือเครดิต) สำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระในลักษณะนี้ รวมถึงค่าปรับหรือค่าปรับใด ๆ ที่กำหนดเพื่อให้บริษัทกลับสู่สถานะการลงทะเบียนที่ดี .

ในกรณีนี้ ลูกค้ายอมรับ FIDULINK นั้นด้วย® จะมีเวลา 60 วันนับจากวันที่เดบิตเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายปีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของลูกค้า และจำนวนเงินใดๆ ที่หักจากค่าปรับการลงทะเบียนจะรวมจำนวนเงินค่าปรับเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลารอ 60 วันด้วย

ในกรณีของการชำระเงินด้วยบัตรธนาคารที่ไม่ระบุชื่อหรือบัตรที่ไม่ระบุชื่อผู้ถือบัตรธนาคาร ลูกค้าตกลงที่จะให้ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ระบุหมายเลขบัตรธนาคาร ตลอดจนชื่อและที่อยู่ของผู้ถือบัตร ของบัตรธนาคาร ในกรณีที่ลูกค้าไม่ใช่ผู้ถือบัตร ลูกค้าจะต้องแสดงหนังสือเดินทางและหลักฐานแสดงที่อยู่ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน รวมทั้งหนังสือยืนยันข้อตกลงในการชำระเงินของลูกค้าและคำสั่งซื้อของลูกค้า 

8.4. ภายในขอบเขตที่บุคคลภายนอกชำระเงินด้วยบัตรในนามของลูกค้า ลูกค้ารับประกันว่าผู้ถือบัตรยินยอมให้ชำระเงิน เช่นเดียวกับการใช้บัตรและการประมวลผลข้อมูลบัตรตามเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขทั่วไป นโยบายความเป็นส่วนตัว. ลูกค้าต้องได้รับจากผู้ถือเพื่อลงนามและปฏิบัติตามประกาศของผู้ถือรุ่นที่สามารถได้รับในอีเมลที่ INFO (@) FIDULINK.COM

 

บทนำธนาคาร

8.5 ลูกค้าต้องรับผิดต่อ FIDULINK® เงินก้อนสำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำธนาคารและการเปิดบัญชีธนาคาร ค่าสมัครเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการดำเนินการแสดงเป็น GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC ตามที่ลูกค้าเลือกบนแพลตฟอร์ม FIDULINK®. ลูกค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการก่อน FIDULINK® ไม่เริ่มดำเนินการบริการและการเชื่อมต่อกับสถานประกอบการ ลูกค้าสามารถชำระค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับ FIDULINK® โดยใช้บัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard ที่ถูกต้องในชื่อของพวกเขา หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ลูกค้าที่ส่งไปยัง FIDULINK® ข้อมูลของบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินที่ FIDULINK ยอมรับ® เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตเต็มจำนวนของค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับบัญชีที่พวกเขาเลือก บวกค่าบริการจัดส่งหากมีการร้องขอ

 

Marketplace-FiduLink.com หรือบัญชีลูกค้า App-FiduLink.com หรือ MY-OFFICE Space

ลูกค้ายอมรับ FIDULINK นั้น® สร้างบัญชีเฉพาะเมื่อสั่งซื้อออนไลน์ ลูกค้ายอมรับและรับรอง FIDULINK® ว่าเขารับประกันความปลอดภัยอย่างเต็มที่ในการเข้าถึงบัญชีของเขา ลูกค้าปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมด FIDULINK® และ SUXYS® ในกรณีที่เขาประมาทเลินเล่อและไม่ปฏิบัติตามองค์ประกอบความปลอดภัยที่จำเป็นของรหัสผ่านหรือการเข้าสู่ระบบการเข้าถึงของเขา ในกรณีที่มีการละเมิดบัญชีหรือการใช้งานที่ฉ้อฉล ลูกค้ายอมรับ FIDULINK นั้น® บล็อกการเข้าถึงบัญชีนี้โดยไม่ชักช้าและไม่มีเหตุผลที่จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความปลอดภัยของบัญชีและการเข้าถึงโดยที่เขามีรหัสผ่านและชื่อเข้าสู่ระบบแต่เพียงผู้เดียว

ลูกค้ายอมรับการโฮสต์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ใบแจ้งหนี้และพื้นที่ลูกค้าอื่นๆ โดย FiduLink.com และ SUXYS®. ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการบริการและความปลอดภัยที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ FiduLink.com อย่างไม่ผูกมัด (อ่านเพิ่มเติมที่ https://fidulink.com/policy-privacy/) ลูกค้ายอมรับว่า FiduLink.com และ SUXYS® อาจยุติการโฮสต์ข้อมูลเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่มีเหตุผลหรือการแจ้งเตือนใด ๆ ลูกค้ายอมรับการสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติของบัญชีลูกค้าผู้เยี่ยมชมของเขาให้เป็นบัญชีลูกค้าขั้นสุดท้ายหลังจากทำการสั่งซื้อและตรวจสอบความถูกต้องโดย FiduLink.com 

ลูกค้ายอมรับระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ FiduLink.com หรือภายใต้โดเมนหรือตลาดหรือแอปพลิเคชัน ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (โดยการตรวจสอบความถูกต้องและการยอมรับเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานเมื่อทำการสั่งซื้อ) ของสัญญานี้อย่างเด็ดขาดและสมบูรณ์ด้วย มูลค่าของสัญญาเดิม โดยการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งยอมรับการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของสัญญาโดยการตรวจสอบความถูกต้องของกล่องของการยอมรับเงื่อนไขการขายและการใช้งานในทางที่ชัดเจนและไม่มีขีดจำกัดและยืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขทั่วไป ของการขายและการใช้ FiduLink.com และโดเมนย่อยและตลาดและแอปพลิเคชัน

FiduLink.com และ SUXYS® ให้บริการแก่ลูกค้าตามคำขอพื้นที่ "MY-OFFICE Lite" สำหรับการสร้างใหม่ของบริษัท บริษัทย่อย สาขา พื้นที่นี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบริษัท บริษัทสาขา หรือสาขา แต่ยังรวมถึงแผงเครื่องมือฟรี พื้นที่นี้อาจถูกระงับหรือปิดใช้งานได้ตลอดเวลาโดย FiduLink.com ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎบัตรของ FiduLink.com ลูกค้ารับทราบว่าได้รับฟรีสำหรับระยะเวลาหนึ่งปีในการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ว่างนี้ตามคำขอของเขาจาก FiduLink.com และ SUXYS®. ลูกค้ายืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจและยอมรับกฎและเงื่อนไขการใช้งานตลอดจนกฎบัตร FiduLink.com ก่อนเชื่อมต่อกับ Space "MY OFFICE Lite" ของเขา ลูกค้ารับทราบว่าเป็นผู้ถือครองและผู้ใช้พื้นที่นี้แต่เพียงผู้เดียว และปลด FiduLink.com และ SUXYS จากความรับผิดชอบทั้งหมด® ในกรณีที่มีการบุกรุกหรือการเชื่อมต่อที่เป็นอันตราย หรือการรั่วไหลของข้อมูลอื่น ๆ และการสูญเสียรหัสผ่านในส่วนของลูกค้า ฝ่ายหลังยอมรับที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความปลอดภัยของพื้นที่ว่างและเป็นส่วนตัวที่นำเสนอโดย FiduLink.com ตามคำขอเฉพาะของลูกค้า

FiduLink.com และ SUXYS® มุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยแพลตฟอร์มต่างๆ ให้มากที่สุดโดยใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่มีจำหน่าย เช่น FiduLink.com และ SUXYS® ปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลลูกค้าสูญหายบางส่วนหรือทั้งหมด หรือการกระจายข้อมูลที่เป็นอันตรายโดยแฮ็กเกอร์หรือกลุ่มอาชญากรอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม FiduLink.com ให้ความสำคัญกับความจริงที่ว่าเราไม่ได้โฮสต์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ เกี่ยวกับลูกค้าหรือเอกสารใด ๆ ทางออนไลน์ และเรามีบริการป้องกันและตรวจสอบ 24/24 และ 7/7 ของแพลตฟอร์มทั้งหมดของเรา 

การแต่งตั้งกรรมการ

8.6. ลูกค้าให้อำนาจแก่ FIDULINK® และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตามแบบฟอร์มคำสั่งที่ส่งไปยัง FIDULINK® และผู้ที่ยังไม่ได้ลงนามในคำประกาศยอมรับมอบอำนาจได้ยินยอมมอบอำนาจเป็นกรรมการ ณ เวลาที่จดทะเบียนบริษัท และบุคคลธรรมดาแต่ละคนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ นอกจากนี้ยังรับรองว่าผู้ดูแลระบบอยู่ภายใต้ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวในการนัดหมายและภาระผูกพันของเขา

การแต่งตั้งกรรมการ

8.6.1 ลูกค้าให้อำนาจแก่ FIDULINK® และรับรองว่าบุคคลทุกคนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของบริษัทตามแบบฟอร์มคำสั่งที่ส่งไปยัง FIDULINK® และผู้ที่ยังไม่ได้ลงนามในคำประกาศยอมรับมอบอำนาจได้ยินยอมมอบอำนาจเป็นกรรมการ ณ เวลาที่จดทะเบียนบริษัท และบุคคลธรรมดาแต่ละคนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ นอกจากนี้ยังรับรองว่าผู้อำนวยการอยู่ภายใต้การยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวในการแต่งตั้งและภาระผูกพันของเขา

การแต่งตั้งเลขาธิการ

8.6.1 ลูกค้าให้อำนาจแก่ FIDULINK® และรับรองว่าบุคคลทุกคนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการของบริษัทตามแบบฟอร์มคำสั่งที่ส่งไปยัง FIDULINK® (ข้อผูกมัดและการลงทะเบียนภาคบังคับในกรณีของการบริการกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) และผู้ที่ยังไม่ได้ลงนามในคำประกาศการยอมรับมอบอำนาจได้ยินยอมให้มอบอำนาจในฐานะเลขานุการ ณ เวลาที่ลงทะเบียนของ บริษัท และบุคคลธรรมดาแต่ละคนได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการอายุครบ 18 ปี นอกจากนี้ผู้ที่รับรองว่าเลขานุการจะต้องได้รับความยินยอมจากการแต่งตั้งและภาระผูกพันของเขา

บริการผู้ร่วมให้ข้อมูลอื่น ๆ

8.7 ลูกค้าต้องรับผิดต่อ FIDULINK® เงินก้อนที่ไม่สามารถขอคืนได้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือความช่วยเหลือในการสมัครเพื่อรับบริการดังกล่าวจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เงินจำนวนนี้ถูกรวบรวมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ FIDULINK โดยเฉพาะ®. ลูกค้ารับทราบว่า FIDULINK® จะไม่เป็นคู่สัญญาในความสัมพันธ์ทางสัญญาใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ลูกค้ารับทราบว่า FIDULINK® มีแนวโน้มที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยผู้แนะนำธุรกิจจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามในกรณีที่ลูกค้ายอมรับและลูกค้าสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการเรียกร้องการคืนเบี้ยประกันภัยดังกล่าว

9 - การสื่อสารและคำแนะนำ

ลูกค้าและ FIDULINK® สามารถส่งคำแนะนำ การแจ้งเตือน เอกสาร หรือการสื่อสารอื่นๆ ให้กันและกันทางไปรษณีย์ อีเมล ผ่านพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตเฉพาะของ FIDULINK® หรือทางโทรสาร เรื่อง FIDULINK นั้น® อาจส่งรายงานค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมเป็นไฟล์แนบทางอีเมล ลูกค้าและ FIDULINK® ต้องเก็บคำสั่ง ประกาศ เอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดไว้เป็นหลักฐาน การสื่อสารทั้งหมดที่มีไว้สำหรับ FIDULINK® จะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่หรือที่อยู่อื่นใดที่ FIDULINK® จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตลอดเวลา และการสื่อสารทั้งหมดที่มีไว้สำหรับลูกค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ของเขาหรือที่อยู่อื่นใดที่ลูกค้าจะแจ้งให้ FIDULINK ทราบ® เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อใดก็ได้ โดยเฉพาะคำสั่งของ post restante ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ FIDULINK® ต้องสามารถติดต่อลูกค้าได้ตลอดเวลา หากจำเป็น ลูกค้ารับรองว่าจะแจ้งให้ FIDULINK ทราบทันที® หากเขาเปลี่ยนที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยุติบริการ FIDULINK ทั้งหมด® สำหรับบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท การแจ้งการยกเลิกทางอีเมลควรส่งไปที่ info@fidulink.com .

10 - การประมวลผลและการป้องกันข้อมูล

10.1. ฟิดูลิงค์® จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งตามคำจำกัดความของระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (RGPD / GDPR) ซึ่งรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้ หรือที่เรียกว่า "เจ้าของข้อมูล" บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้ คือ บุคคลที่สามารถระบุได้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง ตัวระบุการเชื่อมต่อ หรือโดยปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยเฉพาะทางสรีรวิทยา เอกลักษณ์ทางพันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลธรรมดานี้

การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การดำเนินการหรือชุดของการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบแมนนวล เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดองค์กร โครงสร้าง การจัดเก็บ การดึงข้อมูล การให้คำปรึกษา การดัดแปลงหรือแก้ไข การใช้ การสื่อสารโดยการส่ง การเผยแพร่ การลบหรือการทำลาย ของข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนการจัดหา การจัดเรียง หรือการรวมข้อมูล การจำกัดหรือการลบ

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงกลุ่มบริษัท FIDULINK® ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาช่วงหรือผู้ช่วย ตัวแทนที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซัพพลายเออร์ด้านไอทีและโทรคมนาคมของเรา ซัพพลายเออร์บุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงธนาคารที่ลูกค้าประสงค์จะนำเสนอโดยชัดแจ้ง บริษัท จดทะเบียนหรือหน่วยงานทางกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แต่ละครั้งจะทำขึ้นตาม GDPR และความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลที่สามจะเป็นไปตามสัญญา โดยทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามภาระผูกพันของ GDPR เช่น หน้าที่ในการรักษาความลับของใครก็ตามที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกมัดในการรู้จักลูกค้าของคุณ (“KYC”) และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการให้บริการอย่างถูกต้อง ข้อมูลที่ประมวลผลจะมีรายละเอียดของลูกค้า เช่น ชื่อและนามสกุล สัญชาติ วันเกิด ภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ ที่อยู่ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง และข้อมูลติดต่อของบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ตลอดจนเอกสารประกอบที่ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลนี้และคำแนะนำของลูกค้าเกี่ยวกับบริการ กระบวนการ KYC ดำเนินการด้วยแอปพลิเคชัน KYC - AML ที่มีอยู่ใน FiduLink.com

ลูกค้ามีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนไว้กับ FIDULINK® อัปเดตตลอดความสัมพันธ์ทางสัญญา และส่งเอกสารสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอในรูปแบบที่กำหนดโดย FIDULINK®.

10.2. ฟิดูลิงค์® หรือตัวแทนผู้อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้รับเหมาช่วงในนามของ FIDULINK®ที่ยังคงเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายที่เราแบ่งปันข้อมูลด้วยสามารถหาได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

10.3. ลูกค้ารับทราบว่าเขาสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อ FIDULINK® หรือโดยส่งอีเมลมาที่ info@fidulink.com . การสื่อสารทั้งหมดจะทำเป็นภาษาอังกฤษ FIDULINK สามารถใช้ภาษาอื่นใดได้® ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อต่อลูกค้าเท่านั้น

10.4. ลูกค้าได้รับแจ้งว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการก่อนการถอนหรือความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการต่อไปหากมีเหตุผลอื่นในการประมวลผลเช่นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

ลูกค้ารับประกันต่อ FIDULINK® ว่าเขาได้รับความยินยอมอย่างสมบูรณ์และสมบูรณ์จากเจ้าของข้อมูลบุคคลที่สามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งไปยัง FIDULINK® โดยลูกค้าและความยินยอมนี้ครอบคลุมการประมวลผลโดยหรือผ่าน FIDULINK® ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลบุคคลที่สามนี้ ด้วยเหตุผลของการให้บริการหรือการปฏิบัติตามภาระหน้าที่อย่างรอบคอบ

10.5. ฟิดูลิงค์®กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทน จะต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับ แม้จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด แต่ข้อมูล รวมถึงการสื่อสารทางอีเมลและข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล อาจถูกดูโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการส่งระหว่างลูกค้าและ FIDULINK®. เพื่อจุดประสงค์ในการสื่อสารกับ FIDULINK®ลูกค้าอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เข้ากันได้กับโปรโตคอลที่ใช้โดย FIDULINK®.

10.6. ข้อมูลที่ให้ไว้ในบริบทของข้อนี้ถือเป็นการนำเสนอการป้องกันข้อมูลบางส่วน นี่คือคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อจุดประสงค์นี้

11 - ความสามารถทางกฎหมาย

ลูกค้าจะแบกรับความเสี่ยงจากอคติใด ๆ อันเป็นผลมาจากความสามารถทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลของเขาหรือทนายความของเขาหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เว้นแต่จะมีการสื่อสารถึงความสามารถนี้ไปยัง FIDULINK.com หรือ SUXYS® เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล (ขึ้นอยู่กับการได้รับการยืนยันกลับทางอีเมลจาก FiduLink.com หรือ SUXYS® ).

12 - ความรับผิด

12.1. โดยไม่กระทบกระเทือนต่อบทบัญญัติเฉพาะใดๆ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในส่วนของ FIDULINK®กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนจะต้องเป็นภาระของลูกค้า เว้นแต่ FIDULINK®กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการฉ้อฉล หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ฟิดูลิงค์® จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขัดข้องทางกลไก การนัดหยุดงาน การโจมตีทางอินเทอร์เน็ต การโจมตีของผู้ก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาด ความล่าช้า หรือการผิดนัดโดยพนักงาน ฝ่ายบริหาร หรือผู้พิทักษ์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

12.2. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากข้อผิดพลาด ความล้มเหลว ความประมาทเลินเล่อ การกระทำหรือการละเว้นของบุคคล ระบบ สถาบัน หรือโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินอื่น ๆ จะเป็นภาระของลูกค้า

12.3. ฟิดูลิงค์® ไม่สามารถรับผิดชอบหากไม่สามารถใช้บริการเพิ่มเติมได้ ความรับผิดชอบของ FIDULINK® เกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมนั้นจำกัดอยู่ที่ตัวเลือก คำแนะนำ และการตรวจสอบของบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามอื่นใดอย่างเคร่งครัด

12.4. ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ไปรษณีย์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร โทรศัพท์ และวิธีการอื่น ๆ ในการสื่อสารหรือวิธีการขนส่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียที่เกิดจากความล่าช้า ความเข้าใจผิด ความเสียหาย การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อบุคคลที่สามหรือการทำซ้ำสำเนา เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า เว้นแต่ FIDULINK® ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

12.5. ฟิดูลิงค์® ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่วิธีการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งล้มเหลว ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามบริการที่มีให้ในสัญญา หรือสำหรับจดหมายหรือการโทรใดๆ ที่ได้รับภายในกรอบของบริการที่มีให้ในสัญญา ฟิดูลิงค์® ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการส่งแฟกซ์คำแนะนำ รวมถึงในกรณีที่การส่งข้อมูลล้มเหลว ไม่สมบูรณ์ หรือสูญหาย

12.6. ในกรณีเฉพาะของการเปิดบัญชีธนาคาร FIDULINK® ทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สามในความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้า ดังนั้น FIDULINK® ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้าไม่ว่าในกรณีใด ๆ ฟิดูลิงค์® ไม่มีอำนาจในการดำเนินการและไม่ได้อ้างว่าเป็นพนักงาน ตัวแทน หรือสมาชิกในฝ่ายบริหารของธนาคาร และ/หรือลงนามแทนธนาคารหรือรับผิดใดๆ ในนามของธนาคาร

13 - ระยะเวลา การยุติ และการระงับบริการ

โดยทั่วไป

13.1. สัญญาใด ๆ มีอายุตามระยะเวลาที่ระบุและจากนั้นจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเท่ากับระยะเวลาเริ่มต้น สำหรับประเด็นอื่นๆ ทั้งหมด สัญญาจะต่ออายุโดยอัตโนมัติภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน ฟิดูลิงค์® หรือลูกค้าอาจบอกเลิกสัญญาใด ๆ สำหรับระยะเวลาที่อ้างถึงในนั้น หรือสำหรับการสิ้นสุดของการขยายเวลาหรือการต่ออายุใด ๆ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสองเดือน การยุติไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือภาระผูกพันของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการยุติหรือเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการยุติ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกทันทีด้วยเหตุผลอันชอบธรรม

13.2. ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งาน และ/หรือเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ FIDULINK.com หรือ SUXYS® อาจยุติข้อตกลงและบริการใดๆ โดยมีผลทันที รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมที่จัดหาโดยบริษัทในเครือของ FIDULINK® หรือโดยบุคคลที่สาม ในกรณีเช่นนี้ ลูกค้าต้องใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแทนที่ตำแหน่งใดๆ ที่ว่างในบริษัทใดๆ หลังจากการยุติดังกล่าว และมีการตกลงโดยชัดแจ้งว่า FIDULINK® ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกทันทีดังกล่าว

มูลนิธิและการจัดการของบริษัท

13.3. สัญญาใด ๆ สำหรับการดำเนินงานของบริษัทมีผลบังคับใช้หนึ่งปีเต็ม ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญาหรือสอบถาม FIDULINK® เพื่อโอนการจัดการของบริษัทไปยังตัวแทนหรือผู้ให้บริการของบริษัทรายอื่น หรือเพื่อชำระบัญชีบริษัท FIDULINK® จะไม่โอนหรือชำระบัญชีบริษัทจนกว่าจะมีการชำระเงิน ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ค้างอยู่ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาษีของรัฐบาล อากร ภาษีและการชำระเงินอื่นๆ ให้กับบุคคลที่สาม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับความไว้วางใจและ ค่าธรรมเนียมการโอน 750,00 ยูโร) ชำระเต็มจำนวนแล้ว

ทันทีที่บริษัทได้รับการจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงที่จะลงนามในสัญญามอบอำนาจ มิฉะนั้น FIDULINK® ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะส่งเอกสารทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้กับลูกค้า ตราบใดที่สัญญาอาณัติดังกล่าวไม่ได้ลงนามโดยลูกค้า

ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายในการรวมตัวกัน หักค่าจัดส่ง หากตรงตามเงื่อนไขสามข้อต่อไปนี้: (i) FIDULINK® ไม่สามารถสร้างบริษัทสำหรับลูกค้าและ (ii) FIDULINK® ได้รับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่ลูกค้ากรอกอย่างถูกต้อง รวมทั้งสำเนาเอกสารระบุตัวตนของลูกค้าที่ถูกต้องซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องตามคำแนะนำเฉพาะของธนาคารสวิสและเอกสารอื่นใดที่ FIDULINK ร้องขอจากลูกค้า®เช่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บิลค่าสาธารณูปโภคที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ประวัติย่อและจดหมายอ้างอิงจากธนาคาร และ (iii) คำขอคืนเงินจะดำเนินการภายใน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมรัฐธรรมนูญ

การเปิดบัญชีธนาคาร

13.4. บริการจะจบลงด้วยการเปิดบัญชีโดยธนาคาร และหลังจากนั้นความสัมพันธ์ทั้งหมดจะเป็นระหว่างลูกค้ากับธนาคาร

ลูกค้าอาจตัดสินใจยกเลิกคำขอภายใน 3 วันตามปฏิทินของคำขอเปิดบัญชีธนาคาร ลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการติดตั้งคืนเต็มจำนวน หักค่าบริการจัดส่ง หากตรงตามเงื่อนไขสามข้อต่อไปนี้: (i) ธนาคาร ด้วยความช่วยเหลือจาก FIDULINK®ไม่สามารถเปิดบัญชี AND (ii) FIDULINK สำหรับลูกค้าได้® หรือธนาคารได้รับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่ลูกค้ากรอกครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงสำเนาเอกสารระบุตัวตนที่ถูกต้องของลูกค้าซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องตามคำแนะนำที่ถูกต้องของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการดูแลธนาคารสวิสและเอกสารใดๆ ที่ร้องขอ จากลูกค้าโดย FIDULINK®เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค สัญญาจ้างงาน หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท หรือหลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับแหล่งที่มาทางเศรษฐกิจของเงินทุน นี่เป็นกรณีเดียวที่มีการคืนเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากลูกค้าตัดสินใจยกเลิกคำขอหลังจาก 3 วันตามปฏิทิน

วิธีการคืนเงิน

13.5 การคืนเงินสามารถทำได้ผ่าน SUXYS blockchain เท่านั้น® และในโทเค็นดิจิทัลที่ FiduLink.com และโดเมนย่อยและหรือ SUXYS ใช้งานได้® ทั้ง SUXYS TOKEN® (โปรดระวัง การคืนเงินทั้งหมดจะดำเนินการตามมูลค่าของโทเค็น SUXYS® ในเวลาที่ร้องขอและขึ้นอยู่กับการยอมรับโดย SUXYS® และหรือ FIDULINK.com และโดเมนย่อย 

14 - แยกออกได้

หากบทบัญญัติใดในที่นี้อยู่ภายใต้หรืออาจกลายเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรใดๆ หรือถูกพบว่าโดยศาลหรือหน่วยงานปกครองหรือศาลที่มีเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง ห้ามหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่มี ผลกระทบ จนถึงขอบเขตของความผิดกฎหมาย ความเป็นโมฆะ ความไม่ถูกต้อง ข้อห้าม หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้ออื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้

15 - กฎบัตร FiduLink.com และโดเมนย่อย I หลักการ 10 ประการของกฎบัตร

ผู้ใช้ตลอดจนกรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนยืนยันว่าได้อ่านและยอมรับกฎบัตรของ FiduLink.com ถือว่ายอมรับกฎนี้ภายใต้บทลงโทษที่เห็นบริการของพวกเขาถูกระงับและหรือปิดใช้งานโดยไม่มีการสำรองและไม่มีเหตุผลอันสมควรใดๆ ในนามของ SUXYS® หรือ FIDULINK.com และโดเมนย่อย 

1 – ห้ามให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายกับบริษัทที่สร้างหรือใช้บริการของ FIDULINK.com 2 – รักษาความเป็นมืออาชีพและสุภาพในทุกสถานการณ์กับตัวแทน FIDULINK®. 3 – ห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชี FIDULINK ของคุณ® หรือ MY OFFICE เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย 4 – ห้ามใช้บริการของ FIDULINK® สำหรับบริษัทอื่นนอกเหนือจากที่ลงทะเบียนกับบริการ FIDULINK®. 5 – ห้ามเริ่มกิจกรรมของบริษัทโดยไม่ได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการหรือการเปิดใช้งานบริการจาก FIDULINK®. 6 – จัดเตรียมเอกสารมืออาชีพหรือส่วนบุคคลทั้งหมดที่ FIDULINK ให้ภายใน 48 ชั่วโมง® อาจถามคุณ 7 – ต่ออายุบริษัทหรือบริการของบริษัทของคุณสูงสุด 1 เดือนก่อนสิ้นสุดบริการ FIDULINK®. 8 – ห้ามให้เอกสารที่ถูกแก้ไขด้วยวิธีใดๆ ทั้งสิ้น 9 – ห้ามเปลี่ยนรายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่ โทรศัพท์ ฯลฯ) โดยไม่แจ้ง FIDULINK.com 10 – ห้ามใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของ FIDULINK.com เพื่อตั้งค่าหรือจัดทำภาษี การบริหาร การฉ้อฉลทางการเงิน...

16. งานที่มอบหมาย

สำหรับประสิทธิภาพของบริการ FIDULINK® ขอสงวนสิทธิ์ในการจ้างผู้รับเหมาช่วงที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของตน: นักกฎหมาย นักกฎหมาย นักบัญชี นักบัญชีชาร์เตอร์ด ทนายความ ผู้สอบบัญชี และตัวแทนการรวมตัวกันอื่น ๆ ของเครือข่าย FiduLink.com สิทธิ์และภาระผูกพันของลูกค้าที่เกิดจากสัญญาสามารถโอนไปยังบุคคลที่สามได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FIDULINK.com

17 กฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของการจัดตั้ง SUXYS International Limited ความไม่ลงรอยกันใดๆ ระหว่างคู่สัญญาที่เกิดขึ้นจากสัญญา เงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้ FiduLink.com รวมถึงคำถามเกี่ยวกับข้อสรุป ความถูกต้อง หรือการยุติ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของสำนักงานใหญ่ของบริษัท ของ SUXYS International Limited.

 

ภาคผนวก 1 - 1 - ก. การไม่ให้บริการสำหรับพลเมืองในเขตอำนาจศาลด้านล่าง (01/01/2023 เวลา 00h00): 

FiduLink.com ไม่สามารถให้บริการใด ๆ สำหรับพลเมืองของเขตอำนาจศาล: อัฟกานิสถาน อิหร่าน เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ซูดาน รายการนี้อาจถูกเพิ่มหรือลบออกจากเขตอำนาจศาลบางแห่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบจาก FiduLink.com  

 

ภาคผนวก 2 - 1 - ก. วงเงินการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตด้านล่าง (27/04/2023 เวลา 00:00 น.): 

FiduLink.com จะไม่เสนอการชำระเงินให้กับลูกค้าใหม่ด้วยบัตรธนาคารที่สูงกว่า €499,00 ณ วันที่ 27/04/2023 อีกต่อไป สำหรับการชำระเงินทั้งหมดที่สูงกว่า 499,00 € ยูโรหรือสกุลเงินเทียบเท่ากับจำนวนนี้ การชำระเงินสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารใน 30 สกุลเงินที่ลูกค้าเลือก โดยการโอน SEPA หรือการโอน SWIFT, USDT, Bitcoin, Ethereum ฟังก์ชันการชำระเงินสำหรับผลรวมที่มากกว่า €499,00 หรือเทียบเท่าจะมีให้สำหรับลูกค้าที่รู้จักกับ FiduLink.com เท่านั้น*

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27/04/2023 เวลา 00h00 น.